Afspraken – Fysiotherapie van Wou – Amsterdam

Welkom bij Fysiotherapie van Wou

Fysiotherapie, Manuele Therapie, Geriatrie Therapie, Psychosomatische Therapie en Acupunctuur.

Afspraken

U kunt bij ons een afspraak maken met een verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts.
Ook kunt u zonder verwijzing een afspraak maken :  de zogenaamde directe toegankelijkheid fysiotherapie: DTF

Voor behandeling aan huis, een chronische aandoening vlgs de “lijst Borst”  geldt; een verwijzing  èn aanvullend verzekerd zijn.

Telefonisch kunt u het beste een afspraak maken op het hele of halve uur. Zo worden wij minimaal in de behandelingen gestoord en is er optimale aandacht voor u.

Tel. 020 6730460
Fax 020 6709539

e-mail praktijk@fysiotherapievanwou.nl

Verder vindt u een inschrijvingsformulier en een screeningsformulier in de linkerkolom van de site, welke u desgewenst zeer uitgebreid kunt invullen. Aan de hand van de zorgvraag kunnen wij uw afspraak gericht plannen bij die therapeut, die het beste hiervoor in aanmerking komt.

Regels en afspraken

Voor een prettige en efficiënte samenwerking volgt hier enige informatie:

Wij vragen u:

  • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te brengen.
  • Afmelden  24 uur van te voren,  dan kunnen wij nog een andere patiënt plannen.
  • Op tijd te komen.
  • Graag een eigen handdoek meebrengen.
  • Bij de eerste afspraak altijd uw pasje van uw zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs mee te nemen ter controle van uw registratie en persoonsgegevens
  • Indien u de eerste maand in 2023 van zorgverzekeraar verandert, of uw aanvullende verzekering aanpast, dit ons direct kenbaar te maken

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Als u zonder verwijzing komt, vindt er eerst een “screening” plaats (ongeveer 10 minuten). Dan wordt door de fysiotherapeut bepaald of uw hulpvraag wel in aanmerking komt voor fysiotherapie of manuele therapie. Wij vragen tevens uw toestemming om uw huisarts hiervan op de hoogte te mogen brengen. Als de agenda ruimte toelaat, kunnen wij direct een intake en onderzoek/behandeling doen. Denkt  de fysiotherapeut uw klacht niet te kunnen  behandelen en/of twijfelt of een behandeling goed voor u is, dan kan de fysiotherapeut u adviseren toch eerst de huisarts te raadplegen of  een andere collega fysiotherapeut om advies te vragen, die meer ter zake kundig is voor uw klacht.
  • Heeft u wel een verwijzing dan bestaat de eerste afspraak voor therapie uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek om een beeld van uw klacht te krijgen. Als u akkoord gaat met het voorgestelde behandelplan kunnen we de therapie starten.
  • Alle persoonlijke gegevens en de gegevens welke door ons in uw dossier worden opgenomen zijn beschermd door het privacy-regelement. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan anderen, dan uw verwijzend arts. Voor het vastleggen van elektronische gegevens en het beheren en beveiligen van onze ICT streven wij de informatie-beveiligingsnorm NEN 7510 na. (Zie voor een omschrijving van deze norm bij Link+ specifiek)

Vragenlijst

Bij het begin, in het verloop en aan het eind van de behandelserie gebruiken wij vragenlijsten, doen metingen en testjes, die wij in uw dossier vastleggen. Deze klinimetrie is van belang om inzicht te krijgen op de veranderingen in uw klacht.
Onze praktijk werkt mee aan een Patiëntenervaringenonderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau “MediQuest”. Na afloop van een behandelperiode ontvangt u via e-mail een uitnodiging om hieraan mee te werken. Zo kunnen wij onze kwaliteit van handelen toetsen

BIG-Register

Check de bevoegdheid van uw behandelaar in het Big-register

°Uw therapeut is tevens opgenomen in het Centraal kwaliteitsregister van het KNGF en voldoet hiermee aan acht gesteld eisen;

1.Inschrijving in het BIG register van het Ministerie van VWS.
2.Deelname klachtenregeling.
3.Verplichte scholing.
4.Behalen studiepunten door bij- en nascholing.
5.Deelname IOF (intercoll. overleg).
6.Werken conform de KNGF-richtlijnen.
7.Hanteren van kwaliteitsdeelsystemen.
8.Voldoen aan de werkeis (meer dan 8 uur per week als fysiotherapeut werkzaam).